פארק ראם

איירון נדל"ן מחזיקה 100% ממניות חברת ת.א.ת תעשיות, בעלת מגרש
בשטח של כ- 22 דונם (בפוטנציאל ל- 25 דונם) בפארק תעשייה ראם

התב"ע מאפשרת הקמה של כ-27 א' מ"ר בייעוד ללוגיסטיקה ותעשייה

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון. הגשת בקשה להיתר בנייה במהלך 2023

עלות רכישה (של ת.א.ת תעשיות) כ – 58 מיליון ₪

לו"ז חזוי – בקשה להיתר – 9/2023, עלייה לקרקע 9/2024, אכלוס – 6/2026

דמי שכירות חודשיים חזויים – 1,370,000 ₪

שווי כגמור (היוון לפי 6.3%) – 260 מיליון ₪ 

עלות בנייה חזויה כולל קרקע – 170 מיליון ₪