קבוצת IRON יוזמת פרויקטים במקומות שונים בארץ בתחום המרכזים המסחריים, מרכזים תעשייתיים ולוגיסטיקה.

קבוצת IRON יוזמת פרויקטים

במקומות שונים בארץ בתחום

המרכזים המסחריים,

מרכזים תעשייתיים ולוגיסטיקה.

קבוצת IRON, הינה קבוצת חברות בבעלותם של אנשי העסקים ניסים ברכה, אסי תמיר ואודי סעדה – יזמים הפעילים בשוק הנדל"ן בישראל מזה שני עשורים.
בכוונת הקבוצה להרחיב את פעילותה היזמית בשוק המרכזים המסחריים, מתחמי תעסוקה, תעשייה ולוגיסטיקה ולהחל לפעול בתחום ההתחדשות העירונית, תוך מתן דגש על עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.
פעילותה של הקבוצה ידועה בחזון, באמונה ובברכה אשר מובילות אותה לאיכות וליושרה. מאפיינים אלו הם מסימני ההיכר של הקבוצה, והם אלו המהווים בסיס לצמיחתה המתמדת.

OUR VISION

קבוצת IRON, הינה קבוצת חברות בבעלותם של אנשי העסקים ניסים ברכה, אסי תמיר ואודי סעדה – יזמים הפעילים בשוק הנדל"ן בישראל מזה שני עשורים.
בכוונת הקבוצה להרחיב את פעילותה היזמית בשוק המרכזים המסחריים, מתחמי תעסוקה, תעשייה ולוגיסטיקה ולהחל לפעול בתחום ההתחדשות העירונית, תוך מתן דגש על עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.
פעילותה של הקבוצה ידועה בחזון, באמונה ובברכה אשר מובילות אותה לאיכות וליושרה. מאפיינים אלו הם מסימני ההיכר של הקבוצה, והם אלו המהווים בסיס לצמיחתה המתמדת.

CONTACT US