נאות חובב

החברה מחזיקה ב – 50% ממגרש בשטח של כ – 12.6 דונם, בסמוך לנכס המניב

התב"ע מאפשרת הקמה של כ – 8,000 מ"ר ביעוד לתעשייה  ולוגיסטיקה

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון. הגשת בקשה להיתר בנייה עד תום שנת 2022

עלות חלק החברה ברכישה 2.8 מיליון ₪